Sklo OB 10 x 15 cm

Kód: 06OXC

 Fotografie na 3 mm silném čirém skle s tenkou bílou vrstvou pod obrazem.

Vyberte z tabulky možnost ozdobných linek a textu a zvolte požadované grafické úpravy. Poté přiložte fotografii.

Další možnosti úprav najdete v sekci
grafické úpravy nebo nás kontaktujte.