Smalt obdélník 5 x 7 cm

Kód: 2OB5x7SM

 

Vyberte z tabulky barevnost, orientaci fotokeramiky, přidání ozdobných linek, ratolesti a zvolte požadované úpravy fotografie. Poté přiložte fotografii. Objednáváte - li více fotografií, proveďte objednávku pro každou zvlášť. (Nahrávání může trvat delší dobu.)

Ponecháte - li  grafické úpravy na nás, změní se cena o provedené úpravy.