Smalt obdélník 8 x 10 cm

Kód: 7OB8x10SM


Vyberte z tabulky barevnost, orientaci fotokeramiky, přidání ozdobných linek, ratolesti a zvolte požadované úpravy fotografie. Poté přiložte fotografii. Objednáváte - li více fotografií, proveďte objednávku pro každou zvlášť. (Nahrávání může trvat delší dobu.)

Ponecháte - li  grafické úpravy na nás, změní se cena o provedené úpravy.